Kurum Hakkında

  Ceza İnfaz Kurumunun Fiziki Konumu

  Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampusü dahilindeki 938.024 metrekarelik alan üzerinden 41000 metrekare alan üzerine kurulmuştur.

  Fiziki Yapı

  Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların eğitim, spor, kültürel faaliyetlerinde yararlanmaları amacıyla 1 adet kapalı spor salonu 2 adet açık spor sahası, 8 adet çok amaçlı atölye mevcuttur. Kurumda eğitim faaliyetlerinin sürdürebilmesi amacıyla 6 adet derslik ve 1 adet kütüphane bulunmaktadır.

  Ceza ve İnfaz Kurumumuzda 4 adet açık görüş yeri, bunlara ek olarak 4 adet de kapalı görüş alanında 53 kabin ile 14 adet avukat görüş mahali bulunmaktadır. Kurum ihata duvarının dışında bir adet Ziyaret Kabul mahalli bulunmakta olup; ziyarete gelen hükümlü ve tutuklu yakınları ile avukatların göz okuma kayıtları 3 noktadan yapılmakta, göz kaydı yapılan tutuklu yakınları ve avukatlar kurum girişinde bulunan duyarlı kapıdan geçerek göz okuma ve çiftli turnikeden geçerek ziyaret mahalline varmaktadırlar. Kuruma ziyaretçi, hükümlü tutuklu, yiyecek ve eşya girişleri 3 ayrı kapıdan yapılmakta olup, bütün girişlerde X-ray cihazı mevcuttur. Kurumumuzun iaşe, su, ısıtma, ulaşım vb. gibi hizmetleri kampüs içerisinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından sağlanmaktadır

  Lojman Durumu

  Kurumumuza ait 39 adet lojman bulunmakta olup tamamı kampus içerisindedir.Kurumumuza tahsisi yapılan bu lojmanlar talepte bulunan kurum personellerine oluşturulan Konut Tahsis Komisyonunca hizmet durumlarına göre tahsis edilmektedir.

  Isınma

  Kurumumuzun ve lojmanların ısınması doğal gaz kalorifer sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

  Aydınlatma

  Kurumunun Elektrik ihtiyacı BEDAŞ Müdürlüğünden karşılanmaktadır. Elektrik kesintisi durumunda Kurumumuza ait UPS kesintisiz güç kaynağı tarafından ve ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan jeneratörlerce de desteklenmektedir.

  Su İhtiyacı

  Kurumumuzun su ihtiyacı Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından belirlenen saatler içerisinde sıcak su ve soğuk su olarak karşılanmaktadır.

  Banyo İhtiyacı

  Kurumumuz oda sisteminde olduğundan hükümlü ve tutukluların odalarında banyo bulunmakta olup sıcak su saatlerinde istedikleri zaman banyo yapma imkanına sahip bulunmaktadırlar.

  Revir

  Kurumumuz bünyesinde bir adet revir, bir adet muayene odası ve diş ünitesi bulunmakta olup, Kurumumuzda hasta hükümlülere ve tutuklulara Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen aile hekimi ve 5 adet kadrolu sağlık memuru tarafından muayene edilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Kurumda tedavisi mümkün olmayanlar durumlarda ileri tetkik ve tedavi için Kampüs yada Üniversite ve Devlet Hastahanelerine sevk edilmektedir.

  Açık ve Kapalı Spor Alanları

  Kurumumuza ait bir adet kapalı çok amaçlı salon ile iki adet açık ve güvenlikli spor salonu, 3 adet bilardo masası, 2 adet langırt 1 adet masa tenisi bulunmakta olup, belirlenen proğram dahilinde hükümlü ve tutuklular bu spor salonlarından faydalanabilmektedirler.

  Açık ve Kapalı Görüş Alanları

  Ceza ve İnfaz Kurumumuzda 4 adet açık görüş yeri, bunlara ek olarak 4 adet de kapalı görüş alanında 53 kabin ile 14 adet avukat görüş mahali bulunmaktadır.Kurumumuzda hükümlü ve tutuklular için hafta içerisinde mesai saatlerinde her oda için ayrı ayrı belirlenen yarım saatten az ve bir saatten çok olmayacak şekilde düzenlenmiş bulunan saatlerde ziyaretçileri tarafından bulunan kapalı görüş alanlarında görüş yaptırılmaktadır. Kurumumuzda her ayın ilk haftası Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen aylık eş, çocuk görüşü ve her ayın son haftasında yine tüzükle belirlenen arkadaş görüşleri yaptırılmaktadır.

   

  Güvenlik

   

  Dış Güvenlik

  Kurumumuzun dış güvenliğinden Ceza İnfaz Kurumu Tabur komutanlığı silsilesi ile Jandarma teşkilatı sorumlu bulunmaktadır. Kurumumuza ait sevk ve nakil işlemleri Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait araç ile Jandarma tarafından gerçekleştirilmektedir.

  İç Güvenlik ve İdari işler

  Kurumumuzun iç güvenliğinden 1 Kurum Müdürü, 4 Kurum 2. Müdürü, 2 İdare Memuru, 2 Psikolog, 2 Öğretmen, 10 İnfaz Koruma Başmemuru, 205 İnfaz Koruma Memuru, 3 Katip, 1 Elektrik Teknisyeni ve 1 Teknisyen tarafından yürütülmektedir.

  UYAP Projesi

  Kurumumuzda Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında İnfaz Birimi, Mahkum Kabul ve Kurum Müdürlerine ait tutuklu ve hükümlü kayıtları girilmiş olup, ilgili diğer birimlere bilgisayar ve sertifika kurulum işlemleri devam etmektedir.

  Telefon Görüşmeleri

  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü 15 günde bir diğer tüm hükümlü ve tutuklular ise gerekli belgeleri tamamlamak ve yakınlıklarını belgelemek suretiyle Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen kişilerle idare tarafından belirlenen saatlerde belirlenen sürede görüştürme yapılmakta olup, yapılan tüm telefon görüşmeleri kayıt altında tutulmaktadır.

   

  Eğitim ve Sosyal Faaliyet Çalışmaları

  Kurumumuzun asıl görevinin eğitim ve sosyal faaliyetler olması nedeniyle önem ve  öncelik verilen konular eğitim ve sosyal faaliyetler olmaktadır. Kurumumuzda hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu öncelikli olarak, hükümlü ve tutukluların tahliyeleri sonrasında topluma kazandırılmasalı ve aynı zamanda kişilerin tahliye sonrasında işe yerleştirmelerinin yapılabileceği kurslar ve faaliyetler düzenlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda eğitim ve psiko-sosyal servisimiz hükümlü ve tutukluları teşvik etme yönünde çalışmalarda bulunmaktadırlar. Psiko-sosyal servisimiz ile eğitim servisimiz birlikte çalışmak suretiyle hükümlü ve tutukluların sorunları çözme, bireysel ve grup danışmanlığı, aileleri ile uyumları, kendi aralarında uyumları ve toplu yaşamı öğrenme destekleri, kişilerin toplumla oryantasyonu, beden gelişimlerinin sağlanması ve sportif faaliyetler için gereken girişimleri yaparak desteklemelerde bulunmaktadır.

   

  Uyap Faaliyetleri

  Kurumumuzda 2008 yılı Haziran ayından itibaren tutuklu-hükümlü bilgi işlemleri uyap sisteminde yapılmaya başlanılmıştır. Uyap ekranlarında şuanda Kurum Müdürü, Emanet Para Ve Kıymetli Eşya, Eğitim Birimi, İnfaz Birimi, Ambar birimi, Mahkum Kabul Birimi, Gelen-Giden Evrak Birimi, Evrak Tarama Dosyaya Aktarma, Aylık Vardiya Nöbet İşlemleri, faaliyette olan birimlerimiz olup bu birimlerde işlemlerimiz sorunsuz olarak yerine getirilmeye çalışılmaktadır.. Uyap hizmetlerini yürütecek personele Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 06/09/2006 gün ve 40590 sayılı yazılarına istinaden görevli personele uyap kursu verilmiş olup, katılım belgesi düzenlenmiştir. Uyap uygulamalarında karşılaşılan sorunlarda ise Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli personelden gerekli destek alınarak hizmet yürütülmeye çalışılmaktadır.

  Adres

  Semizkumlar Mahallesi Çanta Caddesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Silivri/İSTANBUL

  Telefon

  Tel : 0212 726 00 23

  Fax : 0212 726 00 22

  E-Posta

  silivri.4ltcikisaretadalet.gov.tr